top of page
Blue and Yellow Playful Illustrative Landing Page Wireframe Website UI Prototype_edited.jp

בינה מלאכותית בעולם העבודה החדש

סדנה על בינה מלאכותית יוצרת / Generative AI - 
עבודה עם פרומפטים, העקרונות למיטוב תוצאות, ניתוח תוכן, הדרכה על הכלים הנפוצים והשכיחים ביותר. נכיר את הכלים ונגלה את הטכניקות השמורות לאנשי מקצוע בתחומים המגוונים. לצד ההזדמנויות, הקידמה והחדשנות, יינתן דגש על הסכנות והאיומים שכלים עוצמתיים אלו מביאים עמם לעולם.

לינק.png
bottom of page